Móc điện thoại hình hồ lô đá Miến Điện phong thủy S353

moc dt 1 ho lo s353 01 Móc điện thoại hình hồ lô đá Miến Điện phong thủy S353

+ Chất liệu và hoàn thiện: 1 hồ lô đá Miến Điện.
+ Kích thước (dài): 8cm
+ Khối lượng: 4g
+ Ý nghĩa: biểu tượng của bình an
+ Cách sử dụng: móc điện thoại, móc khóa xe
+ Giá: 60.000 vnd

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>