ban moc dien thoai da quy

Móc điện thoại hình hoa chuông đá ngọc Hoàng Long phong thủy S305

+ Chất liệu và hoàn thiện: Móc điện thoại hoa chuông đá ngọc Hoàng Long (tại Việt Nam). + Kích thước (dài): 9cm + Khối lượng: 3g + Ý nghĩa: may mắn trong tình duyên, biểu tượng cho sự

Móc điện thoại hình ấm trà đá ngọc Miến Điện phong thủy S340

+ Chất liệu và hoàn thiện: Móc điện thoại ấm trà đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 9cm + Khối lượng: 4g + Ý nghĩa: biểu tượng của êm ấm, bình an. + Cách sử dụng: móc

Móc điện thoại hình số 8 đá Hoàng Lòng phong thủy S304

+ Chất liệu và hoàn thiện: Móc điện thoại số 8 đá Hoàng Long (tại Việt Nam). + Kích thước (dài): 12cm + Khối lượng: 5g + Ý nghĩa: số 8 may mắn trong phong thủy, lộc phát, tài

Móc điện thoại hình ống ngọc đá Miến ĐIện phong thủy S333

+ Chất liệu và hoàn thiện: Móc điện thoại ống ngọc đá Miến Điện. + Kích thước (dài): 8cm + Khối lượng: 4g + Ý nghĩa: mang lại bình an cho người sử dụng. + Cách sử dụng: móc

Móc điện thoại hình hồ lô đá Miến Điện phong thủy S353

+ Chất liệu và hoàn thiện: Móc điện thoại 1 hồ lô đá Miến Điện. + Kích thước (dài): 8cm + Khối lượng: 4g + Ý nghĩa: biểu tượng của bình an + Cách sử dụng: móc điện thoại,