Vòng Dây Đeo Tay

Vòng đeo tay đá phong thủy cẩm thạch phú quý giàu sang VM102-7600

+ Chất liệu và hoàn thiện: Vòng tay ngọc Myanmar (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (đường kính): 5.2cm + Khối lượng: 20g + Ý nghĩa: trang sức phong thủy bảo trợ sức khỏe, tượng trưng cho vẻ đẹp

Vòng đeo tay đá phong thủy cẩm thạch bổ trợ sức khỏe VM104-4680

+ Chất liệu và hoàn thiện: Vòng đeo tay ngọc Myanmar (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (đường kính): 5.3cm + Khối lượng: 26g + Ý nghĩa: trang sức phong thủy, tượng trưng cho vẻ đẹp người phụ nữ,

Vòng đeo tay đá phong thủy cẩm thạch sức khỏe dồi dào VM104-4140

+ Chất liệu và hoàn thiện: Vòng đeo tay ngọc Myanmar (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (đường kính): 5.3cm + Khối lượng: 23g + Ý nghĩa: trang sức phong thủy, tượng trưng cho vẻ đẹp người phụ nữ,

Vòng đeo tay đá phong thủy cẩm thạch tượng trưng vẻ đẹp VM104-4860

+ Chất liệu và hoàn thiện: Vòng đeo tay ngọc Myanmar (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (đường kính): 5.3cm + Khối lượng: 27g + Ý nghĩa: trang sức phong thủy, tượng trưng cho vẻ đẹp người phụ nữ,

Vòng đeo tay đá phong thủy cẩm thạch vân xanh nhạt VM102-10450

+ Chất liệu và hoàn thiện: Vòng tay ngọc Myanmar vân trắng xanh nhạt (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (đường kính): 5.1cm + Khối lượng: 27.5g + Ý nghĩa: trang sức phong thủy bảo trợ sức khỏe, tượng

Vòng đeo tay đá phong thủy cẩm thạch vân trắng xanh nhạt VM102-10754

+ Chất liệu và hoàn thiện: Vòng tay ngọc Myanmar vân trắng xanh nhạt (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (đường kính): 5.3cm + Khối lượng: 28.3g + Ý nghĩa: trang sức phong thủy bảo trợ sức khỏe, tượng