Dây Chuyền, Mặt Dây Chuyền

Dây chuyền đá phong thủy thạch anh ưu linh xanh S867-9125

+ Chất liệu và hoàn thiện: Mặt thạch anh ưu linh xanh (Nam Mỹ, Brazil) + Kích thước (dài x rộng): 6cm x 3.5cm + Khối lượng: 73gr + Ý nghĩa: Thạch anh giúp tăng cường sức khỏe, giải

Dây chuyền đá phong thủy thạch anh ưu linh đỏ bọc bạc S865-2109

+ Chất liệu và hoàn thiện: Mặt đá thạch anh ưu linh đỏ bọc bạc (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng): 3.5cm x 2.1cm + Khối lượng: 11.1g + Ý nghĩa: Bổ trợ tốt cho sức

Dây chuyền đá phong thủy thạch anh ưu linh đỏ bọc bạc S865-2337

+ Chất liệu và hoàn thiện: Mặt đá thạch anh ưu linh đỏ bọc bạc (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng): 4.2cm x 2cm + Khối lượng: 12.3g + Ý nghĩa: Bổ trợ tốt cho sức

Dây chuyền đá phong thủy thạch anh ưu linh đỏ bọc bạc S865-2318

+ Chất liệu và hoàn thiện: Mặt đá thạch anh ưu linh đỏ bọc bạc (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng): 4cm x 1.8cm + Khối lượng: 12.2g + Ý nghĩa: Bổ trợ tốt cho sức

Dây chuyền đá phong thủy thạch anh ưu linh đỏ bọc bạc S865-2470

+ Chất liệu và hoàn thiện: Mặt đá thạch anh ưu linh đỏ bọc bạc (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng): 3.6cm x 1.9cm + Khối lượng: 13g + Ý nghĩa: Bổ trợ tốt cho sức

Dây chuyền đá phong thủy thạch anh ưu linh đỏ bọc bạc S865-2964

+ Chất liệu và hoàn thiện: Mặt đá thạch anh ưu linh đỏ bọc bạc (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng): 4.8cm x 2.1cm + Khối lượng: 15.6g + Ý nghĩa: Bổ trợ tốt cho sức