Móc Khóa, Móc Điện Thoại

Móc khóa xe hình con voi đá Miến Điện phong thủy S103

+ Chất liệu và hoàn thiện: Móc khóa voi đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 8cm + Khối lượng: 16g + Ý nghĩa: biểu tượng của sức khỏe, mang lại may mắn và thành công về mặt

Móc khóa xe hình ấm trà đá Miến Điện phong thủy S077

+ Chất liệu và hoàn thiện: Móc khóa ấm trà đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 10cm + Khối lượng: 16g + Ý nghĩa: biểu tượng của an lạc như ý. + Cách sử dụng: móc chìa

Móc khóa xe hình trái bắp (ngô) đá Miến Điện phong thủy S086

+ Chất liệu và hoàn thiện: Móc khóa trái bắp đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 8cm + Khối lượng: 18g + Ý nghĩa: biểu tượng của sự no đủ, sung túc. + Cách sử dụng: móc

Móc khóa xe hình tiền ngọc bội đá Miến Điện phong thủy S089

+ Chất liệu và hoàn thiện: Móc khóa tiền ngọc bội đá Miến Điện. + Kích thước (dài): 8.5cm + Khối lượng: 20g + Ý nghĩa: may mắn về tài lộc. + Cách sử dụng: móc chìa khóa. +

Móc khóa xe hình đồng tiền dài đá Miến Điện phong thủy S092

+ Chất liệu và hoàn thiện: Móc khóa tiền ngọc bội đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 8cm + Khối lượng: 14g + Ý nghĩa: biểu tượng của gia tăng tài lộc. + Cách sử dụng: móc

Móc điện thoại hình hoa chuông đá ngọc Hoàng Long phong thủy S305

+ Chất liệu và hoàn thiện: Móc điện thoại hoa chuông đá ngọc Hoàng Long (tại Việt Nam). + Kích thước (dài): 9cm + Khối lượng: 3g + Ý nghĩa: may mắn trong tình duyên, biểu tượng cho sự