Cóc Thiềm Thừ đá Hoàng Long Tân Cương tam thể TT-HL-2379

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 12cm x 9cm x 9cm (cả đế). + Khối lượng: 301g (chưa

Cóc Thiềm Thừ đá Hoàng Long Tân Cương tam thể TT-HL-13564

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 20cm x 13.5cm x 13cm (cả đế). + Khối lượng: 1717g (chưa

Cóc Thiềm Thừ đá Hoàng Long Tân Cương tam thể TT-HL-3715

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 13.5cm x 9cm x 8.5cm (cả đế). + Khối lượng: 640g (chưa

Cóc Thiềm Thừ đá Hoàng Long Tân Cương tam thể TT-HL-3692

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 14cm x 10cm x 9.5cm (cả đế). + Khối lượng: 650g (chưa

Ngựa Bạch Ngọc lớn phong thủy Hồng Kông biểu tượng may mắn M165

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngựa (tuổi Ngọ) Bạch ngọc (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 24cm x 14cm x 35cm + Khối lượng: 3.85 Kg + Ý nghĩa: Biểu tượng may mắn

Hổ vàng (Cọp) phong thủy bột đá trên đế gỗ nhỏ Hồng Kông uy quyền A201

Chất liệu và hoàn thiện: Tượng con cọp ( dần ) bột đá mạ vàng trên đế gỗ nhỏ (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 14cm x 9cm x 20cm + Khối lượng: 0.9kg

Hàng Độc Lạ – Hàng Phong Thủy – Cửa Hàng Vật Phẩm Phong Thủy